Basisonderwijs

Ondersteuning voor kinderen

Ondersteuning aan kinderen

Ondersteuning aan kinderen
Heeft je kind moeite om het tempo op school bij te houden of bij bepaalde vakken meer problemen dan andere kinderen? Dit kan komen door allerlei oorzaken. Sommige kinderen zijn snel afgeleid, vinden de instructies te moeilijk of zijn nog niet zo goed in Nederlands omdat het niet hun moedertaal is. Wekelijks individuele ondersteuning kan dan zeker helpen!

Hoe werk ik?
Meteen vanaf de eerste les gaan we spelenderwijs aan de slag. Door middel van oefeningen en spelletjes krijg ik een goed beeld van het niveau van je kind en kan ik bepalen wat de achterliggende reden zou kunnen zijn waardoor je kind niet goed mee komt in de klas. Meestal is dat na een paar lessen al duidelijk en stellen we een studieplan op. Soms is echter niet meteen duidelijk wat de oorzaak is. We gaan dan gewoon aan de slag met dingen waar je kind moeite mee heeft en proberen in de loop van de tijd beter inzicht te krijgen in de oorzaak van de problemen. Als het gewenst is, neem ik contact op met de leerkracht van je kind om af te stemmen welke ondersteuning het beste past. Dit bevordert de samenwerking, maar ook het proces van jouw kind.

Hoe vaak en hoe lang?
Ondersteuning hoeft meestal niet voor altijd. Na verloop van tijd halen kinderen hun achterstand in en kunnen ze vervolgens weer met het tempo van de klas mee. Of hun Nederlands is verbeterd zodat ze de lessen in de klas gewoon goed kunnen volgen. De ondersteuning is over het algemeen wekelijks en duurt ongeveer 45 minuten. Afhankelijk van wat past bij je kind kan dat ook korter zijn en eventueel ook vaker per week.

Traject EigenWijs 
Dit traject bestaat uit lessen voor 3, 6 of 12 maanden. Het voordeel van dit traject is dat het volledig op maat gemaakt wordt. Alles wat voor uw kind nodig is zit bij de prijs inbegrepen. Denk aan een plan van aanpak, gesprekken met ouders, leerkrachten en instanties, voortgangsrapportages, evaluaties, indien nodig, dagelijkse begeleiding van 10 minuten en leerzame excursies tijdens vakanties.

Basisonderwijs

€36,50
vanaf
Contact

Basisonderwijs

€540,00
vanaf prijs EigenWijs
Contact