In-company trainingen

Business2Business in-company training Nederlands

In-company training voor anderstaligen

Business-to-Business
Heeft u werknemers in dienst die de Nederlandse taal niet of op een laag niveau beheersen en beperkt deze lage taalvaardigheid hen in het functioneren? Ik bied een jaartraject Nederlands voor anderstaligen aan in groepsverband, op locatie.

Hoe werk ik?
Bij aanvang wordt op basis van een nulmeting vastgesteld wat het startniveau is. Vervolgens wordt een studieplan opgesteld. Tevens wordt ook getoetst of het niveau van de deelnemende werknemers niet te ver uiteen loopt. In de lessen ligt de nadruk op luisteren en spreken. Indien gewenst kan hierbij ook vakjargon behandeld worden. Er wordt gewerkt aan woordenschat, maar ook de grammatica wordt behandeld. In de lessen wordt een grote diversiteit aan methodes en werkvormen gebruikt. Intensieve oefeningen worden afgewisseld met meer ontspannende activiteiten. Tijdens de les wordt zoveel mogelijk alleen Nederlands gesproken. We praten veel en zijn actief met de taal bezig.

Hoe vaak en hoe lang?
Leren of verbeteren van de taal kost tijd en inspanning. In de trajecten die ik aanbied gaan we uit van minimaal 1 les per week gedurende een jaar. Een groepsles duurt 2 uur. Na een jaar kan afhankelijk van de behaalde resultaten en het gewenste niveau het contract verlengd worden.

Traject B2B groepslessen en individueel

Tussentijds en aan het einde van het traject wordt het niveau op de onderdelen lezen, luisteren, spreken en schrijven getoetst. Afhankelijk van het doel kunnen de lessen aangepast worden. Misschien zijn er specifieke werkzaamheden in het bedrijf waarbij de beperkte taalvaardigheid nu problemen geeft of kan het in de sociale omgang helpen om de taal te verbeteren. De lessen worden zoveel mogelijk afgestemd op het niveau van de groep, de doelen van de werkgever en persoonlijke interesses van de werknemers.

Vraag een offerte aan voor de mogelijkheden.

Nederlands B2B

€5.970,00
Vanaf prijs groepstraject
Contact

Nederlands B2B

€1.899,00
Vanaf prijs individueel traject
Contact