Voortgezet onderwijs

Coaching bij probleemvakken en huiswerkplanning

Ondersteuning bij huiswerk

Huiswerk begeleiding voor jongeren
Op het voortgezet onderwijs gaat opeens alles anders en krijgt je kind veel meer verantwoordelijkheid en meer huiswerk. In de agenda staat wanneer wat af moet zijn en wanneer er repetities zijn, maar dat is nog geen planning. Huiswerk maken, zelfstandig leren en goed plannen kan op die leeftijd erg moeilijk zijn. Graag help ik jouw zoon of dochter hierbij.

Hoe werk ik?
Eerst kijk ik samen met je kind naar wat hij of zij moeilijk vindt qua vakken, maar ook qua leren en zelfstandig werken. Aan de hand daarvan stellen we een plan op. Elke les kijken we even terug naar de afgelopen week. Hoe is het gegaan, wat zijn de behaalde cijfers en wat was er moeilijk? Ook kijken we vooruit naar het huiswerk voor de komende tijd. We schatten dan in wat moeilijk is, wat veel tijd kost en maken een studieplanning. Verder gaan we samen aan de slag met moeilijke vakken. De les is geen vervanging van het huiswerk, maar een extra ondersteuning in huiswerkplanning en in de vakken die moeilijk zijn. Qua begeleiding van vakken ben ik vooral goed in talen. Andere vakken zijn ook mogelijk, maar bij bètavakken zoals wiskunde, natuurkunde en scheikunde geef ik geen inhoudelijke ondersteuning. De nadruk in de ondersteuning ligt op leren leren, een goede huiswerkplanning maken en die ook uitvoeren.

Hoe vaak en hoe lang?
Ondersteuning hoeft meestal niet voor altijd. Na verloop van tijd leren kinderen zelf een planning en huiswerk maken op een manier die bij hen past. Vervolgens kunnen ze dit zelfstandig ook. De ondersteuning is over het algemeen wekelijks en duurt ongeveer 1 uur.

Traject EigenwijzER
Dit traject bestaat uit lessen voor 3, 6 of 12 maanden. Het voordeel van dit traject is dat het volledig op maat gemaakt wordt voor de leerling. Alles wat er voor de leerling nodig is zit bij de prijs inbegrepen. Denk aan plan van aanpak, studieplanner, (extra)lesmateriaal, examentrainingen, gesprekken met ouders, leerkrachten en andere instanties, evaluaties en extra lesuren tijdens toetsweken of tentamens/examens.

Voortgezet onderwijs

€30,00
vanaf
Contact

Voortgezet onderwijs

€499,00
vanaf prijs EigenWijzER
Contact